biuro@adjatech.pl

tel. (+48 61) 662 43 37

Gnieźnieńska 26

62-006 Kobylnica

Certyfikowany produkt

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NIP: 7792430210

REGON: 361226405

KRS: 0001009661

ISO 9001:2015 / 14001:2015

Certyfikaty

ISO 9001:2015

(System Zarządzania Jakością)

  • Norma ISO 9001 jest skoncentrowana na zapewnieniu jakości produktów i usług oraz satysfakcji klientów.
  • Pomaga organizacjom w ustanowieniu i utrzymaniu skutecznego systemu zarządzania jakością.
  • Norma określa wymagania dotyczące procesów, kontroli jakości, audytów wewnętrznych oraz ciągłego doskonalenia.
  • Certyfikat ISO 9001 jest dowodem na to, że organizacja spełnia międzynarodowe standardy jakości.

ISO 14001:2015

(System Zarządzania Środowiskiem):

  • Norma ISO 14001 koncentruje się na zarządzaniu wpływem organizacji na środowisko i na dążeniu do zrównoważonej działalności.
  • Pomaga organizacjom identyfikować i kontrolować swoje wpływy na środowisko oraz spełniać obowiązki prawne związane z ochroną środowiska.
  • Norma określa wymagania dotyczące określania celów i wskaźników związanych z ochroną środowiska, audytów środowiskowych oraz ciągłego doskonalenia.
  • Certyfikat ISO 14001 jest dowodem na to, że organizacja działa z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

WIZYTÓWKA

Adres

Gnieźnieńska 26

Janikowo, k. Poznania

62-006 Kobylnica

Telefon
Adres mailowy