Odlewnia aluminium

Odlewanie aluminium to znana ale coraz częściej stosowana metoda technologiczna przy produkcji wyrobów i półwyrobów ze względu na swoją wszechstronność. Z tego względu odlewnia aluminium to główny kierunek działalności firmy. Zakład wykonuje odlewy aluminiowe w formach piaskowych stosowane w produkcji małoseryjnej o wadze do 40 kg oraz odlewy aluminiowe w formach metalowych stosowane w produkcji średnioseryjnej o wadze do 10 kg.

W zależności od poziomu skomplikowania części odlewanie aluminium wykonuje się także w formach precyzyjnie dzielonych i niedzielonych oraz formach specjalnych z wykorzystaniem mas formierskich z lepiszczem gliniastym i spoiwami sztucznymi. Druga gałęzią działalności firmy jest odlewnia mosiądzu. Produkcja obejmuje odlewanie mosiądzu w formach piaskowych stosowane w produkcji małoseryjnej, często jako odlewy artystyczne, o wadze do 20 kg.

Na odlewy stosowane są mosiądze z dodatkami stopowymi tj. krzem celem uzyskiwania lepszej lejności oraz z dodatkiem cyny celem uzyskania dobrych właściwości obróbczych przy wyrobach artystycznych. Prowadzona już od lat odlewnia metali oferuje usługi na zlecenie zakładów remontowych, przemysłu maszynowego, przemysłu rolniczego i medycznego oraz z innych branży, w tym również dla klientów indywidualnych. Jesteśmy w stanie dostarczyć odlewy aluminiowe i odlewy mosiężne na indywidualne zamówienie.